USAID Competitive Economy Program (CEP)

The USAID Competitive Economy Program (“CEP”), implemented by Chemonics International, is seeking concept papers for implementation of activities designed to address challenges for small and medium enterprises (SMEs) working in new and emerging industries in Ukraine: low levels of investment; small amounts of sales (domestic and international); limited markets and limited client bases. Under this APS, addressing these challenges shall increase and expand all of the aforementioned, as well as increase permanent jobs. Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яка реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає концепції грантових проектів на впровадження заходів, спрямованих на подолання викликів для малих та середніх підприємств (МСП), що працюють в Україні в нових галузях та галузях, що розвиваються, а саме: низький рівень інвестування; невеликі обсяги продажів (на внутрішньому та зовнішньому ринках); обмежені ринки та клієнтська база. Подолання таких викликів в рамках цього РПЗ допоможе збільшити та розширити усі перелічені вище фактори, а також збільшити кількість постійних робочих місць.
Close